راه اندازی سيستم تشخيص چهره برای گیمرهای نوجوانان شب زنده دار

🔹 شرکت Tencent، بزرگترین شرکت تکنولوژی چین، قصد دارد از فناوری تشخیص چهره برای ممانعت از شب بیداری بیش از حد کودکان چینی استفاده کند.
🔹طرز کار این سیستم بسیار ساده است ، اگر کاربر با سن زیر ۱۸ سال بخواهد از ساعت ۱۰ شب تا ۸ صبح بازی کند، دوربین دستگاه باید تصویر وی را اسکن و سن و هویت او را تأیید کند.
🔹این قابلیت تا به این لحظه در ۶۰ بازی موبایلی شرکت Tencent فعال شده است.